Co je Eye Tracking

Co je Eye Tracking

objektivní data o nevědomých reakcích

Co je Eye Trackingobjektivní data o nevědomých reakcích

Eye Tracking technologie měří oční aktivitu a odpovídá na některé otázky:

- Na co se díváme a co naopak ignorujeme?
- Jak naše oči reagují na různé vjemy?

Zaznamenané informace, číselné metriky a vizualizační mapy (více v podrobném článku) se využívají k analýze a zlepšení zákaznické a uživatelské zkušenosti (UX), v marketingu, psychologii nebo také ve vdělávání. 

Pokud přemýšlíte o školení v oblasti eye trackingu nebo o nákupu oční kamery, napište nám pro více informací.

UX a HCI - UXFocus
UX a HCI

Eye tracking poskytuje neúprosná objektivní data, která odhalují chování uživatelů, které je zapříčiněno problémy v použitelnosti. Vyhodnocení a optimalizace uživatelských rozhraní a uživatelského zážitku. Použitelnost webu, mobilních aplikací, smart produktů, počítačových her. Orientace v prostředí.

Marketing a chování zákazníků - UXFocus
Marketing a chování zákazníků
Účinnost reklamy (video, tisk a další média). Jakým informacím, tématům věnují zákazníci v médiích pozornost, jakým druhům médií. Jak se zákazníci orientují v prostoru, obchodu, čemu věnují pozornost, čeho si naopak nevšímají. Design obalu, viditelnost produktu.
Psychologie a neurověda - UXFocus
Psychologie a neurověda
Zrakové procesy, interakce mezi očními pohyby a výkonem, procesy rozhodování, pozornost, paměť, užívání jazyka, řešení problémů, zaměřování pozornosti při konkrétních činnostech. Rozdíly v zaměřování pozornosti, sledování sociálních podnětů, kognitivní procesy. Sociální interakce v mezilidských vztazích.
Vývojová psychologie - UXFocus
Vývojová psychologie
Výzkumníci používají eye tracking ke zkoumání vývoje vnímavosti, poznávání a sociálně emočních faktorů od narození až téměř k dospělosti. Vývoj dětí, vlastnosti sociální interakce, vývojové vady, autismus, diagnostika jednotlivých schopností, např. kognice, emoce, řeč.
Diagnostika nemocí - UXFocus
Diagnostika
Oční vady, autismus, schizofrenie, dyslexie, dyskalkulie, vývojové vady, sociální fóbie, Rettův syndrom, Tourettův syndrom a také jejich diagnostika, zároveň také validace a reliabilita již používaných metod.
Výkonnost člověka - UXFocus
Výkonnost člověka
Sledování senzomotorických procesů koordinace těla a oka. Zlepšování výkonů, srovnávání začátečníků a zkušených sportovců, lékařů, mechaniků, stavitelů. Řešení problémů, příčiny rozdílů ve výkonech, trénování a učení se. Často se pro výzkum využívají simulátory, např. střelba, fotbal.
Vzdělávání - UXFocus
Vzdělávání
Čemu věnují žáci pozornost při výkladu, výukové materiály. Učení se jazykům, porozumění slovům, schopnosti číst, poruchy čtení, dyslexie, numerické schopnosti, dyskalkulie. Učebny a laboratoře jsou vybavovány touto technologií také proto, aby se budoucí pracovníci naučili využívat eye tracking v různých oblastech.

Mýty a skutečnost

Je Eye tracking jen o heat mapě?

Ne, heat mapa je agregovaný výstup z více eye trackingových záznamů, ač užitečný, vyžaduje porovnání, velké vzorky a skutečně nezměří zkušenost vašeho zákazníka, která je spíše individuální.

Je Eye tracking kvantitativní?

Většina současných eye trackingových výzkumů začíná kvalitativním ověřováním konceptů a pokračuje ještě dále hloubkovými rozhovory.

Je Eye tracking to samé jako Focus Group?

Eye Tracking je prováděn na individuální bázi, jednoho účastníka po druhém.

Reflektuje Eye tracking skutečné chování?

Nejmodernější oční kamery zajišťují vysokou přesnost naměřených dat. Účastníci se mohou hýbat volně bez omezení, což umožňuje přirozené chování účastníků.

Vyžaduje Eye tracking laboratoř?

Všechny naše řešení jsou mobilní, což dává UX Focus schopnost operovat v jakémkoli městě nebo zemi.

Chcete se dozvědět více?

Podívejt se na náš blog, záznam z konference o eye trackingu nebo se přidejte do LinkedIn skupiny, která je pro každého, kdo se zajímá o výzkumy zaměřené na fyziologické reakce těla s využitím eye tracking technologie.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku