Eye Tracking školení & prodejoční kamery, eye trackery

Poskytujeme konzultaci nákupu vhodného eye trackeru, prodej výzkumných očních kamerškolení eye trackingu od profesionálů v českém jazyce. Naše školení, workshopy a přednášky pro univerzity a komerční subjekty obsahují praktické ukázky sběru a analýzy eye trackingových dat.

Nejmodernější oční kamery od výrobce Tobii nabízí vysokou přesnost naměřených dat bez nutnosti fixace hlavy s unikátní volností pohybu, která umožňuje přirozené chování účastníků experimentu. Tobii eye trackery jsou stejně efektivní se světlou i tmavou barvou očí, stejně tak jako v různých světelných podmínkách a díky svým malým rozměrům jsou nenápadné a jednoduše přenosné. 

UX a HCI - UXFocus
UX a HCI

Eye tracking poskytuje neúprosná objektivní data, která odhalují chování uživatelů, které je zapříčiněno problémy v použitelnosti. Vyhodnocení a optimalizace uživatelských rozhraní a uživatelského zážitku. Použitelnost webu, mobilních aplikací, smart produktů, počítačových her. Orientace v prostředí.

Marketing a chování zákazníků - UXFocus
Marketing a chování zákazníků
Účinnost reklamy (video, tisk a další média). Jakým informacím, tématům věnují zákazníci v médiích pozornost, jakým druhům médií. Jak se zákazníci orientují v prostoru, obchodu, čemu věnují pozornost, čeho si naopak nevšímají. Design obalu, viditelnost produktu.
Psychologie a neurověda - UXFocus
Psychologie a neurověda
Zrakové procesy, interakce mezi očními pohyby a výkonem, procesy rozhodování, pozornost, paměť, užívání jazyka, řešení problémů, zaměřování pozornosti při konkrétních činnostech. Rozdíly v zaměřování pozornosti, sledování sociálních podnětů, kognitivní procesy. Sociální interakce v mezilidských vztazích.
Vývojová psychologie - UXFocus
Vývojová psychologie
Výzkumníci používají eye tracking ke zkoumání vývoje vnímavosti, poznávání a sociálně emočních faktorů od narození až téměř k dospělosti. Vývoj dětí, vlastnosti sociální interakce, vývojové vady, autismus, diagnostika jednotlivých schopností, např. kognice, emoce, řeč.
Diagnostika nemocí - UXFocus
Diagnostika
Oční vady, autismus, schizofrenie, dyslexie, dyskalkulie, vývojové vady, sociální fóbie, Rettův syndrom, Tourettův syndrom a také jejich diagnostika, zároveň také validace a reliabilita již používaných metod.
Výkonnost člověka - UXFocus
Výkonnost člověka
Sledování senzomotorických procesů koordinace těla a oka. Zlepšování výkonů, srovnávání začátečníků a zkušených sportovců, lékařů, mechaniků, stavitelů. Řešení problémů, příčiny rozdílů ve výkonech, trénování a učení se. Často se pro výzkum využívají simulátory, např. střelba, fotbal.
Vzdělávání - UXFocus
Vzdělávání
Čemu věnují žáci pozornost při výkladu, výukové materiály. Učení se jazykům, porozumění slovům, schopnosti číst, poruchy čtení, dyslexie, numerické schopnosti, dyskalkulie. Učebny a laboratoře jsou vybavovány touto technologií také proto, aby se budoucí pracovníci naučili využívat eye tracking v různých oblastech.

Zjistěte více

Napište nám

Co říkají naši klienti

Jsme ve fázi testování oční kamery, kterou chceme použit pro měření velikosti zornice u pacientů po prodělané operaci šedého zákalu. Získané údaje mohou posloužit při vývoji budoucích intraokulárních čoček. Plánovaná testování budou probíhat za specifických podmínek, které mohou snižovat kvalitu získaných dat.

Proto jsme naplánovali školení, při kterém jsme měli možnost provést testování reálných pacientů a simulovat vyšetřovací podmínky.

S pomocí UX Focus se povedlo nastavit ideální metodiku měření a odstranit problémy, které se v první fázi testování objevily. Dosavadní spolupráce nám také umožnila zjistit časovou náročnost a limity předpokládaného vyšetření.

Individualizované školení vedené firmou UX Focus můžeme doporučit.

Mgr. Jakub Hlaváček
Výzkumník
Medicem Institute s.r.o.

další reference

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku