Reference

Reference

Reference

 

Biosenzory, školení a support

Dodání objednaných přístrojů bylo ze strany UX Focus bezproblémové a splnilo zadání výběrového řízení. Jako přidanou hodnotu chápeme společností nabízené školení k dodaným přístrojům i s nimi spojeného softwaru. Hlavním přínosem školení byla aplikace jeho obsahu výzkumným potřebám akademiků.

Zkušenosti společnosti s dodávkou přístrojů různých zaměření i jejich praxe z kognitivně-behaviorálních výzkumů pomohly výzkumné záměry našeho pracoviště mnohem více specifikovat a usměrnit "správným" směrem. Kvitujeme oboustrannou bezproblémovou komunikaci a propojování výzkumných týmů s podobným výzkumným zaměřením napříč (nejen)Česka.

Výzkumný tým
Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Děkujeme firmě UX Focus, že nám během třídenního intenzivního školení předala cenné know-how, které nám pomohlo nasměrovat náš projekt správným směrem.

Tým pro uživatelská rozhraní
UXLAB
Digiteq Automotive s.r.o.

Zakoupený inovátorský přístroj jsme umístili na laserovou střelnici sloužící k výuce v laboratoři ergonomických studií. Od eye trackeru si slibujeme zlepšení a pochopení správných návyků při střelbě, kdy student uvidí jakým způsobem míří a kopíruje dráhu terče. 

Ve dnech 31.10. a 1.11. proběhlo i školení na obsluhu eye trackeru. Školení doporučujeme, na všechny otázky nám byla dána odpověď a vše bylo podrobně vysvětleno.

Výzkumný tým
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita

Informace o lidské pozornosti, o funkcionalitě eye trackerů, BP, DP metodách, perfektní intro do metodiky výzkumu, kalibrace, práce s daty a vlastní výzkum a zkoušení limitů... spíš než školení to byl workshop.

Nejzajímavější mi připadají informace o tom, kam se ubírá odvětví, co dělají na jiných školách a byla jsem ráda, že jsem mohla strávit takto příjemně soustředěný čas se svými kolegy. Taky se mi líbilo, že jste nám zprovoznil nefungující eyetracker a zjistil příčinu.

Výzkumný tým
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Potřebovali jsme zaškolení s eye trackingovou technikou a konzultaci set-upu experimentu s Eye-trackerem.

Přínosem pro nás byl popis fyziologie oka, principy eye-trackingu včetně technických parametrů eye-trackerů, výhody a nevýhody metrik, typů eye-trackingu, testovacího prostředí, úrovně realističnosti a konzultace výzkumných otázek.

Školení doporučujeme.

Výzkumný tým - CIIRC Intelligent Systems
Fakulta dopravní
České vysoké učení technické

Support a pronájem eye trackeru hodnotíme pozitivně. Zejména to, že se nejednalo o prosté zapůjčení techniky, ale i zprostředkování zkušeností s námi zvoleným technickým řešením.

Výzkumný tým
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita

Jsme ve fázi testování oční kamery, kterou chceme použit pro měření velikosti zornice u pacientů po prodělané operaci šedého zákalu. Získané údaje mohou posloužit při vývoji budoucích intraokulárních čoček. Plánovaná testování budou probíhat za specifických podmínek, které mohou snižovat kvalitu získaných dat.

Proto jsme naplánovali školení, při kterém jsme měli možnost provést testování reálných pacientů a simulovat vyšetřovací podmínky.

S pomocí UX Focus se povedlo nastavit ideální metodiku měření a odstranit problémy, které se v první fázi testování objevily. Dosavadní spolupráce nám také umožnila zjistit časovou náročnost a limity předpokládaného vyšetření.

Individualizované školení vedené firmou UX Focus můžeme doporučit.

Mgr. Jakub Hlaváček
Výzkumník
Medicem Institute s.r.o.

Prošli jsme mnoha školeními, ale to které nám poskytli kolegové z UX Focus, patřilo k těm nejzdařilejším.

Není jednoduché školit tak odborné téma jako je Eye Tracking a zachovat si u toho lidskou tvář.

Pokud se hodláte vzdělávat v oblasti Eye Trackingu, můžeme vřele doporučit, obrátit se na UX Focus.

Výzkumný tým
Univerzita Hradec Králové

V říjnu 2016 proběhla přednáška Miroslava Suchého na aktuální téma Eye tracking v Bloku expertů, který pořádal KISK na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Posluchače ve zcela zaplněné aule velmi zaujala nejen samotná technologie, ale především možnosti využití Eye trackingu pro vědecké účely, například pro výzkum autismu v raném dětském věku.

Přednášejícímu patří poděkování za skvělou prezentaci zajímavého tématu!

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Garantka Bloku expertů
Masarykova univerzita

Motivací k objednávce školení byl nedostatečně využívaný SW a HW laboratoře eye trackingu a nezkušenost s mobilním setem.

Školení bychom doporučili všem začátečníkům a mírně pokročilým výzkumníkům. Přínosné pro nás bylo správné nastavení SW a HW a hlavně zjednodušení při sběru dat.

Výzkumný tým - Informační služby
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita

UX Focus zajistil školení v používání oční kamery pro účastníky programu UXWell Design.

Školení bylo profesionálně zařízeno i vedeno a splnilo naše vzdělávací nároky. Proto s UX Focus budeme s radostí spolupracovat i v budoucnosti.

Berka
CEO
UX Well Edu Design s.r.o.

User Experience Research

Spolupráci hodnotím určitě pozitivně.

Je pro mě důležitá kvalita výstupu a dodržování termínů a vše dosud probíhalo bez problémů.

Diky moc.

Ondřej Novák
Web Product Manager
Česká spořitelna

Celkově bylo UX testování skvělý, jak průběh a můj zážitek, tak výsledky.

David Göttlich
Product Owner
Škoda auto, a.s.

Součástí redesignu eShopu, který připravujeme, bylo i uživatelské testování současného webu. Věděli jsme totiž o řadě problematických míst, kterými zákazníci prochází při svých nákupních cestách. Jednou z nich, pro nás zásadní, je prodloužení smlouvy.

Až testování odhalilo problémy, které vznikly průběžnými úpravami webu a to již před delší dobou. Nyní jsme schopni nákupní cesty při redesignu vylepšit tak, aby mimo jiné vedly i ke zvýšení konverzního poměru.

Martin Kučera
Proposition & Product Manager - eBusiness
T-Mobile Czech Republic a.s

Myslím si, že pro nás testování bylo přínosné. Odnesla jsem si poznámky, které jdou konkrétně za mnou a to je explicitní vysvětlení samotného produktu našim zákazníkům, pomohlo nám získat pohled zákazníka, neboť produkt všichni známe natolik, že nám mnohdy nedochází, že třetí straně nemusí být vše zcela jasné.

Jana Studničková
Produktový specialista
Volkswagen Financial Services CZ

Pro ověření celého procesu webové služby jsme se společností UX Focus navázali kontakt a následně i spolupráci, která splnila naše očekávání. 

Byly identifikovány nedostatky a slabá místa v průběhu vybrané webové služby, které jsme vnímali jako problematická. Nad rámec našeho očekávání jsme identifikovali odlišné vnímání sdělení zákazníkům v rámci webové služby, než jsme předpokládali.

Nejvíc si ceníme flexibility a spolehlivosti. S ohledem na časový prostor, který dodavatel měl pro realizaci, projekt proběhl naprosto hladce a bez problémů.

Václav Bulan
Vedoucí oddělení BackOffice
Pražská energetika, a.s.

Potřebovali jsme otestovat koncept online sjednávací aplikace jednoho z našich produktů.

Kolegové z UX Focus se přizpůsobili našim časovým preferencím, pochopili naše potřeby a jednání bylo na profesionální úrovni.

Metodika sestavení respondentů, samotná facilitace i výstupní zpráva byly na vysoké úrovni.

UX Focus na rozdíl od jiných firem nabízí navíc právě využití moderní technologie pro lepší pochopení chování klientů. Testování se tak stává efektivnější a závěry průkaznější.

Spolupráci mohu doporučit.

Josef Drahokoupil
Klientská servisní strategie
ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB

UX Focus jsme si vybrali na základě doporučení našeho designera. Hned od začátku mě potěšila jejich proaktivita ve snaze co nejvíc do hloubky pochopit problém, který řeší naše aplikace Loop.gl fotografům. Na základě informací nám pomohli vypracovat scénář, kterým měli jednotliví respondenti procházet a k tomu doplňující otázky ke zjištění insightů k celkovému business modelu.

Na základě našeho zadání UX Focus vyhledal a domluvil uživatelský výzkum se 6 fotografy. Ti po jednom chodili k počítači a procházeli aplikaci na základě připraveného scénáře. V průběhu testování jsme díky oční kameře mohli vidět, jaké prvky jsou nejvíc prioritní, kterých textů si respondenti nejvíc všímají a které naopak přeskakují.

Celý výzkum nám pak dodali v přehledné prezentaci, kde byly vypíchnuté ty nejdůležitější body a závěry. Kromě důležitých nálezů nedostatků v rámci průchodu vstupní stránky a klíčové stránky uvnitř aplikace, jsme díky doplňujícím otázkám identifikovali potřebu pro uvedení dalšího placeného tarifu.

Agenturu UX Focus doporučuji jakékoliv firmě, která se chystá na spuštění nového produktu/e-shopu/webu/aplikace a chce si pojistit úspěch u jeho zákazníků.

Martin Kudera
Product Manager
Green Light Solutions s.r.o.

Spolupráci hodnotíme jako přínosnou a splnila naše očekávání.

Profesionálně odvedené testováni, dobrý výběr respondentů i doporučení v reportu.

Oceňuji také flexibilitu a trpělivost s naší IT Security - ale i to se nám společně nakonec podařilo prokopnout.

David Scarborough
Digital Banking UX Manager
Sberbank CZ, a.s.

Spolupráce s UX Focus byla velmi přínosná. Zvláště jsem ocenil rychlost přípravy celého testování a možnost testování pozorovat.

Prezentace výsledků a doporučení byla na vysoké úrovni.

Štefan Cvejn
Senior Digital Marketing Manager
Kingspan Insulated panels

Pracovali jsme s UX Focus na mezinárodním uživatelském výzkumu v roce 2018.

Udělalo na nás dojem profesionální moderování usability testů a flexibilní pracovní styl týmu.

Sledování českých zákazníků při interakci s našimi prototypy nám pomohlo identifikovat nejdůležitější problémy v použitelnosti a získat hluboké pochopení potřeb uživatelů.

Vysoce kvalitní výsledky výzkumu nám umožnily podstatně zlepšit uživatelský zážitek.

Jana Rockstroh
User Experience Consultant
usability.de

V Kooperativě používáme nástroj, který pomáhá poradcům a klientům s analýzou potřeb u životního pojištění. Samotné životní pojištění se právem považuje za skutečně komplexní a pro laiky obtížně pochopitelný produkt.

Při hodnocení současné podoby nástroje jsme se chtěli opřít o „hmatatelné“ argumenty získané uživatelským výzkumem. Díky zapojení agentury UX Focus jsme pádné argumenty získali.

Oceňuji maximálně profesionální přístup k zadání, hladký terén a na 100 % v praxi použitelné závěry a doporučení.

Petr Hartoš
Customer Experience Manager
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Oční kamerou jsme otestovali funkční prototyp připravovaného webu. Je velmi přínosné pozorovat, jak uživatelé reagují na stránky a jak přistupují k práci na webu.

Na základě testování, jsme inovovali některé funkce a upravili prototyp.

Děkuji týmu UX Focus a těším se na spolupráci při dalších projektech.

Petr Makovec
‎Marketing Manager
Hypoteční banka, a.s.

Služeb UX Focus jsme využili k získání detailních informací o chování čtenářů s ohledem na poutavost našich inzertních ploch a článků a také na použitelnost nově připravované titulní stránky iDNES.cz.

Díky moderní metodologii měření se zapojením oční kamery jsme zjistili, jaké prvky a jak dlouho vidí či nevidí naši čtenáři během své běžné činnosti s webovou stránkou a získali objektivní pohled na účinnost inzertních ploch a nově navržených prvků stránky.

Přehledný report shrnující výsledky měření posloužil jako cenný podklad našemu marketingovému, redakčnímu a IT oddělení k dalšímu zlepšení stránky.

Těšíme se na další spolupráci při nevšedních projektech s UX Focus, který nám konečně poskytl to, co jsme hledali.

Pavel Kočička
Projektový manažer iDNES.cz
Mediální skupina Mafra

Jako majitelka trytuscany .co.uk jsem se chtěla ujistit, že moje webová stránka opravdu funguje tak, jak má a že návštěvník zaregistruje call to action tlačítko a zareaguje na novou nabídku dovolených, která byla představena předchozí rok.

Firma UX Focus zorganizovala projekt s malým vzorkem uživatelů, čímž názorně předvedli výhody oční kamery. Vše jsem se dozvěděla z podrobné zprávy, na níž byl velmi zajímavý přehled aktivity na jednotlivých sekcích webové stránky. Zejména jsem ocenila zjištění, že uživatelé přehlédli tlačítko s reklamou na novou akční nabídku dovolených.

Firmám investici do tohoto procesu rozhodně doporučuji, protože jim to ušetří budoucí náklady.

Lauren Liles
Majitelka
TryTuscany.co.uk

Brand & Media Research

Jak z pohledu našeho, tak našich norských majitelů byl celkově eyetracking velmi zajímavý a jsme rádi, že proběhl.

Již jsme materiály upravili a nyní je začneme testovat. Tento test bude trvat několik měsíců, ale věřím, že dopadne dobře.

Jan Řepa
PR & Customer Care Manager
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Spolupráce s UX Focus nás velmi pozitivně překvapila. Celý výzkum, od jeho zadání, přes rekrutaci respondentů, po závěrečnou osobní prezentaci výsledků, byl proveden naprosto profesionálně.

Oceňujeme i příjemné a technicky dokonale vybavené prostředí, kam se řada z nás mohla přijít na rozhovory podívat. Výzkum nám zodpověděl všechny pro nás relevantní otázky. Výstupy byly jasné, věcné a logické.

Díky výsledným zjištěním víme, kterým směrem dále vylepšit naše online produkty, abychom zvýšili motivaci k jejich využití i jejich uživatelskou přívětivost.

Pavla Fraňková
Senior Research Analyst
FTV Prima, spol. s r.o.

V rámci spolupráce na projektu Testování oční kamerou: leták + eDM formou omnibusu, jsem byla naprosto spokojena.

Jak s timingem a realizací výzkumu, tak i s dodanou závěrečnou zprávou a doporučením.

Šárka Opatrná
Marketing Specialist
Sberbank CZ, a.s.

Detailní report se všemi výsledky měření oční kamerou nám posloužil pro vylepšení hlavní stránky iDNES.cz a také pro přípravu a přesné umístění marketingového poutání pro naše vlastní projekty.

Díky spolupráci s UX Focus se nám podařilo co nejvíce zefektivnit umístění marketingových poutání v kombinaci s obchodními plochami a redakčním obsahem tak, aby pro všechny tyto tři prvky byla zajištěna co nejvyšší účinnost.

Petra Hanzelková
Marketing manager iDNES.cz & Web content manager
Mediální skupina Mafra

Při navrhování nového webu Aktuálně.cz jsme narazili na několik otázek, pro jejichž zodpovězení se nám oční kamera jevila jako nejvhodnější nástroj.

Obrátili jsme se proto na Miroslava Suchého z UX Focus, který nás již dříve oslovil se zajímavou nabídkou.

Během úvodních rozhovorů se potvrdilo, že testování pomocí oční kamery by pro nás mohlo být to pravé. Přesvědčilo nás i to, že pokud si jasně vydefinujeme, co potřebujeme zjistit, můžeme starosti se složitou interpretací výsledků nechat na dodavateli - a to i díky pokročilému software, kterým disponuje.

V průběhu příprav i samotného testování jsme oceňovali profesionální přístup dodavatele a atraktivně a srozumitelně zpracované výstupy. Především nás ale potěšily samotné výsledky testování, které odpověděly na všechny naše úvodní otázky a přinesly i některé překvapivé odpovědi, které jsme bez váhání promítli do návrhu.

Pokud tedy víte, co potřebujete otestovat, mohu testování s UX Focus doporučit. A pokud si nejste jisti, nebál bych se sejít se s Miroslavem jen tak na kus řeči.

Martin Hoffmann
Digital Expert
Economia, a.s.

Klient byl velmi spokojen, se zaujetím si prošel celý poskytnutý záznam a již nyní pracují na úpravě testovaných dopisních materiálů.

Testování budou chtít v budoucnu provést i na dalších materiálech, zůstaneme tedy v kontaktu.

Michaela Škopková
Account Director
Focus Agency, s.r.o.

Shopper Research

UX Focus nám pomohli ke zviditelnění míst, o kterých v běžné praxi vůbec nepřemýšlíme - vstup do pobočky, její označení a vnímání příchozími zákazníky.

Vedoucí střediska obchodní kanceláře
Pražská Plynárenská, a.s.

Spolupráca bola velmi fajn, cením profesionalitu - počas testingov sa mi velmi páčil sposob, ako byly moderovány (cit pre to, kedy ich nechat bludit a kedy ich usmernit).

Inak celé to bolo super zmáknuté, palec hore! Dobrá práca, ďakujem.

Tomáš Mitana
Head of Product
Footshop s.r.o.

Výzkum metodou eye-tracking jsme využili pro testování klientské cesty v novém digitálním konceptu našich poboček.

Výsledky nám pomohly lépe porozumět chování klientů na obchodním místě a díky tomu můžeme efektivněji rozvrhnout navigační a reklamní prvky.  

Součástí výzkumu byly také kvalitativní rozhovory, které nám vhodně doplnily výsledky získané oční kamerou.

Galina Avanesjan
Customer Experience Project Manager
MONETA Money Bank, a.s.

V rámci dvou rozsáhlejších FMCG projektů jsme v roce 2019 využili služeb týmu UX Focus k zajištění testu nových designových návrhů s využitím oční kamery.

Spolupráce byla vždy velmi profesionální, ocenili jsme proaktivní přístup, flexibilitu v plánování terénu a ochotu diskutovat získané výsledky v kontextu výstupů ostatních výzkumných metod.

Jan Al-Amel
Qualitative Researcher & Partner
Research Agency Simply5

Ano ta technologie je drahá, ale umí odpovědět na řadu otázek, které vám z YM, heatmapů nebo dalších systémů nevylezou. Můžete testovat různé scénáře (které zadáte) a kromě pohybu myší, sledujete i pohyb očí, který bych nepodceňoval. Upozorní vás na místa, kde máte něco špatně nebo nelogicky napsané, umístěné atd… Prostě, kde se oči zaseknou dlouho, nebo kam se naopak vůbec nepodívají.

Navíc se na to můžete respondentů doptat a zjistíte příčiny. My jsme třeba zjistili, že řada zákazníků nedojde vůbec do košíku :) a teď víme proč. Na to vám žádný systém neodpoví.

Pokud si děláte cenové srovnání, tak doporučuji porovnávat spíš s klasickými průzkumy typu focus group než s online technologiemi.

Návratnost investice? UX Focus nám potvrdili řadu hypotéz a také našli několik slabých míst, o kterých jsme nevěděli. Udělali jsme na základě testování několik změn na webu, po kterých se nám zlepšil konverzní poměr více než dvojnásobně oproti odhadu. Vedoucí komunikace se zákazníky si navíc pochválil, že mají méně technických dotazů, čímž se snížila i zátěž help-linky.

Rozhodně nám to pomohlo v mnoha rozhodnutích. V zásadě jsem byl spokojen, protože to bylo hodně rychlé a změny se dostavily.

Filip Černý
Chief Marketing Officer
AUDIO PARTNER s.r.o.

Testovat s oční kamerou bychom doporučili každému webovému projektu. Vidět "naživo" jak vnímá náš e-shop reálný zákazník, jak při nákupu přemýšlí, kde si není jist je neocenitelné.

Miroslav i Eva z UX Focus měli vše perfektně zorganizované a přicházeli aktivně s návrhy řešení problematických částí.

Můžeme UX Focus jen doporučit.

Petr Ogurčák
Online marketingový specialista
STREET AND SPORTS WEAR - s.a.m., s.r.o.

Zjistěte více

Napište nám

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku