GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak UX Focus s.r.o. používá a chrání veškeré informace, které poskytujete UX Focus při používání tohoto webu či při účasti v panelech účastníků výzkumu.

Společnost UX Focus s.r.o se zavazuje zajistit, že vaše soukromí je chráněno. Pokud bychom vás požádali o poskytnutí určitých informací, které by vás mohly identifikovat, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost UX Focus může čas od času aktualizovat tuto stránku. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že souhlasíte se všemi změnami, které jsme provedli. Tato politika platí od září 2015.

Co shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při používání našeho webu a vyplnění formuláře či při účasti v panelech a vyplňování dotazníků, jako jsou jméno a kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a dalších informací týkajících se průzkumů zákazníků a / nebo nabídek. Společnost UX Focus nebude bez vašeho souhlasu aktivně sbírat osobní údaje.

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

Účast v panelech
Shromažďujeme také relevantní informace od našich panelistů, včetně osobních údajů. Sbíráme například následující osobní údaje: Poskytnuté v průběhu výzkumů prováděných online, telefonicky nebo osobně. Tato panelová data analyzujeme, spojujeme a vyhodnocujeme spolu s panelovými daty dalších panelistů a používáme je jen pro účely výzkumu trhu. Podrobnější informace naleznete v příslušných souhlasech konkrétních panelů a výzkumných projektů.  Zásadně nikdy nepředáváme klientům osobní údaje našich panelistů. Také panelová data uchováváme po dobu členství v daném panelu.

Údaje z dotazníků
Osobní údaje respondentů zpracováváme pouze z důvodu realizace výzkumného projektu, tedy kontaktování respondenta (pokud známe kontaktní údaje předem, například při provolání databáze od klienta), zpracování osobních údajů do agregované podoby, popř. navrácení osobních údajů zpět klientovi včetně odpovědí z výzkumu. O způsobu i délce zpracování je vždy respondent informován v průběhu daného výzkumu, pokud zpracování závisí na jeho souhlasu, pak je vždy předem vyžádán i souhlas. Osobní údaje respondenta mohou být též zpracovávány za účelem plnění povinností společnosti UX Focus, které jí vyplývají z právních předpisů. Osobní údaje respondentů uchováváme pro správu a údržbu panelu, ke kontaktování panelistů ze strany UX Focus s nabídkou účasti na dalších výzkumech trhu prováděných UX Focus, pro rutinní zajišťování kvality a procesy předcházení podvodů, jako je odhalení opakované registrace stejným jedincem za pomoci více (falešných) identit.

Podle žádného obecně závazného právního předpisu není respondent povinen účastnit se výzkumu, předat svoje osobní údaje a/nebo poskytnout svůj souhlas se zpracováním nahrávky a jejím předáním klientovi/třetím osobám. Souhlas s předáním je tedy zcela dobrovolný a nemá žádný vliv na dotazník, ani vztahy či služby poskytované klientem nebo společností UX Focus.

Tyto zásady odpovídají zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a jsou v souladu s etickým kodexem celosvětové profesní organizace ESOMAR.

Používání osobních údajů pro marketingové/reklamní účely
Jelikož chceme neustále zlepšovat a rozšiřovat naše služby, můžeme našim klientům posílat e-mailem marketingovou komunikaci týkající se výzkumu trhu, která by je mohla zajímat. Klient si může kdykoliv zvolit své preference. Klienty také můžeme kontaktovat telefonicky nebo pozvat na naší akci.

Osobní údaje klientů nebudeme používat k reklamním či marketingovým účelům, pokud předem neudělili svobodně vyslovený souhlas.

Stávajícím zákazníkům zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu marketingové materiály na emailovou adresu, kterou jsme obdrželi pro komunikaci v rámci našeho vzájemného obchodního vztahu. Tyto materiály se týkají podobných produktů a služeb, které u nás klienti v minulosti poptávali nebo objednali. Z odebírání novinek, informacích o dalších výzkumech a poskytovaných službách se mohou kdykoliv odhlásit.

Používání webových stránek
Tyto informace potřebujeme, abychom pochopili vaše potřeby a poskytli vám lepší služby. Společnost UX Focus smí sbírat shromážděná data s jinak získanými daty, ukládat a zpracovávat takové údaje a / nebo zveřejňovat takové údaje sdruženými společnostmi a zástupci společnosti UX Focus vždy s cílem lépe porozumět našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům a poskytovat a zlepšovat naše služby. 

Nemáme v úmyslu zveřejnit osobní údaje třetím stranám, s výjimkou výše uvedených.

Jak používáme soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor, který žádá o umístění na pevný disk počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a soubor cookie pomáhá analyzovat návštěvnost webu nebo vás informuje o návštěvě určitého webu. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Webová aplikace dokáže přizpůsobit své operace vašim potřebám, co se Vám líbí a co se Vám nelíbí shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

K identifikaci stránek, které se používají, používáme protokol provozu souborů cookie. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a vylepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy, po které jsou data odebrána ze systému.

Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout lepší webové stránky, což nám umožňuje sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nikoliv. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet.
Můžete zvolit přijetí nebo odmítnutí souborů cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale pokud chcete, můžete většinou upravit nastavení prohlížeče tak, aby se cookies odmítly. To vám může zabránit tomu, abyste plně využili webovou stránku.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si všimnout, že nemáme žádnou kontrolu nad touto jinou webovou stránkou. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek a tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na tyto stránky. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Ochrana dat

Přijetím podmínek v Zásadách ochrany osobních údajů výslovně vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost UX Focus trvale ukládá a uchovává osobní údaje požadované pro poskytování služby (osobní údaje jsou údaje, které lze použít k identifikaci nebo kontaktování osoby, jako je jméno, adresa, e-mail adresa, telefonní číslo, funkce ve společnosti, datum narození, rodné číslo, vydané objednávky nebo podrobnosti o poskytnutých službách).

Souhlasíte také s tím, že společnost UX Focus s.r.o., její přidružené společnosti a zástupci společnosti UX Focus po celém světě jsou oprávněni zpracovávat a používat data. To se provádí tak, aby bylo možné selektivně zaměřit a odpovídat na případné otázky týkající se podpory a / nebo další otázky od klientů.

Mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky a databáze zákazníků jsou hostovány na serverech v České republice. Pokud se nacházíte v jurisdikci mimo Českou republiku, vaše poskytnutí osobních údajů nebo jiný přístup na naše webové stránky představuje váš převod těchto údajů do České republiky, jurisdikce, která nemusí poskytovat odpovídající úroveň ochrany údajů zákonům ve vaší domovské zemi.

Informace, které poskytnete, mohou být převedeny nebo přístupné subjektům společnosti UX Focus po celém světě, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. UX Focus dodržuje mezinárodní rámce pro shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů, jako jsou evropské směrnice o ochraně údajů. Jako mezinárodní uživatel si prosím uvědomte, že místní právní předpisy týkající se soukromí a ochrany údajů se mohou vztahovat k zemím mimo Evropskou unii.

Zabezpečení údajů

Snažíme se zajistit, aby vaše informace byly v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo odhalení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, abychom zajistili a ochránili informace, které shromažďujeme online.

Kontrola osobních údajů

Pokud jste nám dal souhlas, mohl byste obdržet marketingové e-maily od společnosti UX Focus, který bude poskytovat automatický způsob odhlášení (odhlásit se) od této konkrétní komunikace nebo ze všech marketingových e-mailů, které vám zasíláme. Postupujte podle pokynů v e-mailu, který jste obdrželi.

Pokud jste nám dříve poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit svůj názor zasláním e-mailu s předmětem "Odhlásit se" na adresu: info@uxfocus.cz.

S výjimkou výslovného uvedení v těchto zásadách nebudeme prodávat, distribuovat ani předávat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nemáme svolení, nebo to zákon neukládá. Pokud chcete vědět, jaké informace o vás máme, prosím kontaktujte nás.

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku