Eye Tracking školení & prodejoční kamery, eye trackery

UX a HCI - UXFocus
UX a HCI
Použitelnost webu, použitelnost mobilních aplikací, orientace v prostředí (např. na letišti), použitelnost počítačových her, jejich vývoj, design.
Marketing a chování zákazníků - UXFocus
Marketing a chování zákazníků
Účinnost reklamy (video, tisk a další média). Jakým informacím, tématům věnují zákazníci v médiích pozornost, jakým druhům médií. Jak se zákazníci orientují v prostoru, obchodu, čemu věnují pozornost, čeho si naopak nevšímají. Design obalu, viditelnost produktu.
Psychologie a neurověda - UXFocus
Psychologie a neurověda
Zrakové procesy, interakce mezi očními pohyby a výkonem, procesy rozhodování, pozornost, paměť, užívání jazyka, řešení problémů, zaměřování pozornosti při konkrétních činnostech, např. při řízení dopravních prostředků (i pomocí simulátorů). Rozdíly v zaměřování pozornosti, sledování sociálních podnětů, kognitivní procesy. Sociální interakce v mezilidských vztazích, mezi rodičem a dítětem, ve škole. Komparace výkonů zvířat a lidí, rozdíly ve vnímání obličejů, jak zvířata rozumějí sociálním informacím.
Vývojová psychologie - UXFocus
Vývojová psychologie
Vývoj dětí, vlastnosti sociální interakce, vývojové vady, autismus, diagnostika jednotlivých schopností, např. kognice, emoce, řeč.
Diagnostika nemocí - UXFocus
Diagnostika nemocí
Oční vady, autismus, schizofrenie, dyslexie, vývojové vady, sociální fóbie, Rettův syndrom, Tourettův syndrom a také jejich diagnostika, zároveň také validace a reliabilita již používaných metod.
K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku