Co je Eye Tracking

UX a HCI - UXFocus
UX a HCI
Použitelnost webu, použitelnost mobilních aplikací, orientace v prostředí (např. na letišti), použitelnost počítačových her, jejich vývoj, design.
Marketing a chování zákazníků - UXFocus
Marketing a chování zákazníků
Účinnost reklamy (video, tisk a další média). Jakým informacím, tématům věnují zákazníci v médiích pozornost, jakým druhům médií. Jak se zákazníci orientují v prostoru, obchodu, čemu věnují pozornost, čeho si naopak nevšímají. Design obalu, viditelnost produktu.
Psychologie a neurověda - UXFocus
Psychologie a neurověda
Zrakové procesy, interakce mezi očními pohyby a výkonem, procesy rozhodování, pozornost, paměť, užívání jazyka, řešení problémů, zaměřování pozornosti při konkrétních činnostech, např. při řízení dopravních prostředků (i pomocí simulátorů). Rozdíly v zaměřování pozornosti, sledování sociálních podnětů, kognitivní procesy. Sociální interakce v mezilidských vztazích, mezi rodičem a dítětem, ve škole. Komparace výkonů zvířat a lidí, rozdíly ve vnímání obličejů, jak zvířata rozumějí sociálním informacím.
Vývojová psychologie - UXFocus
Vývojová psychologie
Vývoj dětí, vlastnosti sociální interakce, vývojové vady, autismus, diagnostika jednotlivých schopností, např. kognice, emoce, řeč.
Diagnostika nemocí - UXFocus
Diagnostika nemocí
Oční vady, autismus, schizofrenie, dyslexie, vývojové vady, sociální fóbie, Rettův syndrom, Tourettův syndrom a také jejich diagnostika, zároveň také validace a reliabilita již používaných metod.

FAQ

Is Eye Tracking equal to a Heat map?

No, a heat map is aggregated output of more eye tracking sessions, although useful, it requires comparisons, large samples and does not truly measure your customer’s experience which is rather individual.

Is Eye Tracking quantitative research?

Most of today’s eye tracking research starts with qualitative authentication of concepts but goes much further with in-depth interviews.

Is Eye Tracking the same as a focus group?

Eye tracking is conducted on an individual basis, one participant at a time.

Does Eye Tracking equipment truly reflect behaviour?

Up to date Eye Tracking technology delivers high precision data. Participants can move around freely with no restrictions, ensuring natural reactions of the participants.

Does Eye Tracking require a lab?

All our solutions are mobile which gives UX Focus the capability to operate in any town or country.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku