Blog

Blog

Minikonference o Eye Trackingu

25. 09. 2020
První česká minikonference na téma Eye Tracking v akademickém výzkumu 25.9.2020 představí v Praze české akademické řečníky z oblastí psychologie, HCI, ekonomie, vzdělávání, neurověd a dopravy.

 

K uspořádání Eye trackingové minikonference nás dovedla několikaletá spolupráce s univerzitami, školení výzkumníků, konzultace jejich eye trackingových studií a zajištění výzkumného vybavení.

Přijďte si poslechnout české řečníky, kteří se eye trackingem zabývají. Získejte inspiraci, sdílejte své zkušenosti a pomozte rozvinout eye trackingovou komunitu v ČR svojí účastí.

Zajistěte si své místo včas - REGISTRACE ZDE
Kapacita je omezena na maximálně 50 osob.

Řečníci

 

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Vědecký pracovník, AV ČR

Jiří Lukavský se zabývá výzkumem zrakové pozornosti a paměti, konkrétně třeba otázkami, jak dokážeme sledovat víc objektů současně nebo jaké detaily si dokážeme zapamatovat z fotografie. Obecně jej zajímá, jak se lidé orientují v komplexních situacích, kde je více informací než lidé dokáží zpracovat nebo zapamatovat. Zabývá se také statistikou a metodologií. Vyučuje na Katedře psychologie FF UK. 

 

Ing. Alina Mashko
Výzkumný pracovník, ČVUT

Zabývá se problematikou HMI, zejména v oblasti dopravy, podílí se na výzkumu zaměřeného na zkoumání psychofyziologického stavu řidiče na dopravní fakultě, ČVUT v Praze.

 

 

Ing. Jan Petružálek
Grafik, UHK

Hlavním povoláním grafik–marketér, avšak eye-tracking nadšenec. Své doktorské studium směřuje především do oblasti UX a testování webových stránek za pomocí eye-tracking technologií, se kterými pracuje více jak 6 let. Pořád hledá nové možnosti a cesty k úspěšně dokončeným výzkumům a projektům. V současnosti se věnuje řízení eye-tracking teamu se zakázkami pro komerční sféru za pomocí spolupráce s Univerzita Hradec Králové.

 

Mgr. Petr Adámek
Výzkumný pracovník, NUDZ

Absolvoval obor Dějiny umění na FF JU v roce 2013. Magisterský titul poté získal na Semináři dějin umění FF MU v Brně za práci pojednávající o experimentálním výzkumu umělecké intence. V současné době je studentem doktorského studia oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě univerzity Karlovy. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje ve výzkumném týmu Obraz, mysl, mozek v laboratořích Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

 

Ing. Mgr. Vojtěch Zíka
Výzkumný pracovník, LABE (Laboratoř behaviorální ekonomie UJEP)

Vojtěch je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE a nyní se v rámci svého doktorského studia na FSE UJEP a PřF UK věnuje výzkumu lidského rozhodování. Od roku 2019 je research affiliate na Chapman University (CA, USA). Dále působí jako ředitel v Centru behaviorálních experimentů (CEBEX), které se kromě výzkumu věnuje především vzdělávacím aktivitám v oblasti behaviorálních věd.

Program 25.9.2020

08:30 – 09:10 Registrace

9:10 - 9:30 Zahájení a úvodní slovo
Ing. Miroslav Suchý, zakladatel, UX Focus

9:30 - 10:00 Kam dřív koukat – sledování více objektů
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D., AV ČR

V běžném životě, při sportu nebo při řízení, často potřebujeme sledovat více pohybujících se objektů najednou. V našich experimentech nás zajímá, kam se lidé v podobných situacích dívají. Představíme výsledky našich experimentů a také naše postupy zpracování eye-trackingových dat založené na porovnávání hrubých dat bez segmentace na fixace a sakády.

10:00 - 10:30 Eye tracking a jeho použití v neurovědním výzkumu
Mgr. Petr Adámek, NUDZ

Přednáška bude zaměřena na úskalí a možnosti kombinovaných technik simultánního měření funkční magnetické rezonance (fMRI), EEG a Eye Trackingu.

10:30 - 11:00 Coffee break

11:00 - 11:30 Patálie eye tracking testování webových stránek
Ing. Jan Petružálek, UHK

Cesta k úspěšně otestované internetové stránce je složitější, než se na první pohled zdá. Pokud k tomu máte k dispozici ještě navíc biometriku, je pro radost uděláno. Přednáška může poskytnout užitečné informace, na které věci si dát při testování internetových stránek pozor. Na co je třeba se zaměřit při návrhu designu experimentu a jaké přenést poznatky z UX a webdesignu do samotné analýzy. Prezentováno na konkrétním projektu pro ŠKODA AUTO.

11:30 - 12:00 Sledování vizuálního chování řidiče
Ing. Alina Mashko, ČVUT

Sledování pohybu očí poskytuje důležitá data pro pochopení procesu řízení vozidla. Použití eye trackingu v průběhu řízení je jednoduché a spolehlivé, měření neovlivňuje řízení, protože řidič systém nevnímá. Pomocí eye trackingu je zkoumáno nejen vizuální pole a dělení pozornosti řidiče, ale i pokles pozornosti - tím lze zabránit některým nebezpečným situacím, kdy řidič ztratí kontrolu nad vozidlem.

12:00 - 12:30 Hodnota a vliv značek kvality potravin
Ing. Mgr. Vojtěch Zíka, LABE

Studie se snaží za pomoci eye-trackingu a experimentální ekonomie zodpovědět otázku, na kolik je spotřebitelská volba ovlivněna značkami kvality potravin a kolik peněz jsou ochotni připlatit za výrobky opatřenými těmito značkami.

12:30 - 14:00 Oběd, networking

Během minikonference si také budete moci vyzkoušet náš nový SW pro Virtual Reality Eye Tracking.

Místo a čas

Palác Adria, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 (mapa)
25.9.2020, 08:30 - 14:00.

Registrace

Pro koho je minikonference určena
pro doktorandy, profesory, asistenty i vysokoškolské studenty, kteří mají zájem o akademický výzkum s pomocí eye trackingu.

Cena
750 Kč s DPH

Kapacita je omezena na maximálně 50 osob, neváhejte s registrací.
REGISTRACE ZDE

S registrací získáváte
pul hodinovou konzultaci, kterou můžete využít zdarma do konce října 2020 k poradenství ohledně eye trackingu, grantu nebo dalších technologií. Naše konzultace přinesly univerzitám cca 300% nárůst získaných dotací na výzkumné vybavení.

Přijďte se setkat s kolegy, kteří se zabývají podobnou problematikou.

Autor: UX Focus

Zjistěte více

Napište nám

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku