FAQ

Je metoda oční kamery drahá?

Není – vlastní náklady na testování odpovídají tomu, co je testováno, potřebné době na test, počtu účastníků a místu, kde se testování provádí. Naším cílem je nabízet nejvyšší úroveň expertizy za poměrově příznivé sazby. To je velmi důležité v případech, kdy se naše služby integrují do služeb ostatních výzkumných agentur.

Jsme schopni poskytovat naše služby za vysoce atraktivní sazby, protože máme nízké režijní náklady. Nepoužíváme prodejce, account manažery nebo administrativní pracovníky a vždy jednáte přímo s konzultantem.

Kolik účastníků by mělo být začleněno do studie?

To záleží na množství faktorů, jako jsou:

 • typ studie,
 • na co budou data použita,
 • jaký druh analýzy je potřeba,
 • testované materiály,
 • zahrnuté úkoly/scénáře.

Velikost testovaného vzorku začíná okolo 8 účastníků pro základní uživatelské testování použitelnosti. Pokud je povaha studie více kvantitativní, obsahuje komplexnější scénáře nebo pokud testované materiály mají nízkou přehlednost, pak je vhodné zapojit větší vzorek účastníků. Naše zkušenosti s výzkumnými metodami a experimentální psychologií spojené s naší zkušeností ve vytváření komerčních projektů s oční kamerou nám umožňují vytvořit řešení přesně na míru cílům výzkumu.

Kolik účastníků je přítomno u testování?

Výzkum oční kamerou je prováděn na bázi jeden po druhém a nejedná se tedy o prostředí typu focus group.

Jaký je průběh?

Typicky je projekt proveden podle následujících kroků:

 1. Schůzka s klientem, při které určíme jeho cíl nebo problém.
 2. Stanovíme nejlepší postup jak splnit potřeby klienta při vyhrazeném rozpočtu.
 3. Vytvoříme a odsouhlasíme s klientem návrh spolupráce, který jasně popisuje poskytovanou službu.
 4. Pracujeme s klientem na přípravě podkladů ke studii, jako jsou scénáře, dotazníky nebo demografické údaje.
 5. Nabereme požadovanou cílovou skupinu účastníků.
 6. Provedeme testování s oční kamerou, které lze realizovat i u klienta.
 7. Analyzujeme data a zpracujeme výstupní zprávu s konkrétními doporučeními.
 8. Odprezentujeme výsledky a předáme výstupní zprávu.

Co dostanu / co je výstupem?

To záleží na typu projektu, v hloubce analýzy a požadovaném reportu. Například někteří klienti po nás chtějí, abychom jim dodali pouze záznam z oční kamery, který si zanalyzují sami. Zatím co jiní požadují komplexní zpracování dat a jejich analýzu od nás. Pro tyto projekty většinou poskytujeme rozsáhlé reporty, ve kterých identifikujeme potřeby a očekávání uživatelů a ukážeme nedostatky, na které narazili. Zpracujeme konkrétní doporučení jak produkt nebo službu zlepšit, někdy ve formě mock-upů a šablon.

Naše služby mají široké spektrum využití a jsme schopni spolupracovat s dalšími partnery, pokud je potřeba specifické expertizy z jiného oboru.

Co bych měl udělat, abych získal z provedené studie co nejvíce?

Často doporučujeme našim klientům, aby omezili jejich cíle výzkumu – ne proto, abychom si zjednodušili práci, ale proto, abychom zajistili, že výsledky a doporučení, která dodáme, budou mít velký vliv na jejich podnikání. Například studie objednávkového procesu přinese zásadnější výsledky a její návratnost bude vyšší než pouhé pozorování nákupního chování při výběru produktu. Studie, která má určit vliv změn v emailové komunikaci na počet prokliků přinese lepší výsledky a zlepšení než studie na emailu konkurence. Specialista na oční kameru z UX Focus a zkušení marketéři úzce kooperují s klienty, aby zajistili, že cíle výzkumu budou dobře definovány a přinesou vysokou návratnost investice do výzkumu.

Jste pouze dodavatel oční kamery nebo dodáváte i jiné výzkumné metody? Spolupracujete s jinými výzkumnými týmy?

Naším cílem je poskytovat co nejvíce flexibilní služby. UX Focus může poskytovat full service: rozsáhlé zpracování dat, tvorba reportů, analýz a doporučení nebo jen poskytnout samostatné části. Samotnou část z těchto služeb jako je například požadavek na poskytnutí záznamu z oční kamery.

Oční kamera se také může použít v kombinaci s jinými službami, pokud je to vhodné. Může se jednat například o dotazníky, interview s účastníky a testování podle předem stanoveného scénáře.

Můžete provádět studie v jiných městech / zemích?

Ano – pracujeme s konceptem „Portable Lab“, což nám umožňuje provádět projekty v různých místech. Naše služby nabízíme i do zahraničí a v současné době spolupracujeme s partnerskou organizací ve Velké Británii. Testovací sezení s oční kamerou mohou být vysílány živě na jakoukoliv obrazovku. Klient tedy nemusí být fyzicky přítomen u testování.

Dávám dohromady návrh spolupráce a chtěl bych do něj zahrnout oční kameru – můžete s tímto pomoci?

Ano – rádi vám pomůžeme s tvorbou návrhu. Máme spousty materiálů a ukázek, které mohou obohatit váš návrh a kde by bylo potřeba, rádi dodáme specifické ukázky v kontextu určité studie.

Jak dlouho to trvá? Co třeba větší projekty s násobky účastníků vyžadující objemnou analýzu?

Doba projektu se odvíjí od typu studie a množství analyzovaných dat.

Při typické studii můžeme dodat výsledky do 3 až 5 dnů. Toto zahrnuje zpracování dat a vizuálních výstupů + komplexní analýzu všech záznamů z oční kamery na všech materiálech pro všechny účastníky. Navíc jsme schopni využít naše flexibilní zdroje pro analýzu těchto dat, což nás staví do unikátní pozice, kdy jsme schopni velmi rychle dokončit i ty největší projekty.

Jakou úroveň spolupráce poskytujete?

Full service - poskytujeme výzkumné a analytické služby, které zahrnují: plánování projektu, zajištění testovacího prostoru, nábor účastníků z vlastního panelu, interview s účastníky, projektový management, detailní sběr a analýzu dat z oční kamery, zpracování výstupní zprávy s výsledky a konkrétními doporučeními, prezentaci výsledků. Jsme schopni kooperovat společně s ostatními dodavateli služeb.

Co je přínosem?

Eye tracking s použitím našich očních kamer může výrazně zlepšit vaše:

 • Konverzní poměry
 • Tržby
 • Prodeje
 • Registrace
 • Stažení
 • Použitelnost
 • Uživatelský prožitek
 • Zapojení uživatelů
 • Bounce rates

Proč bych měl využívat oční kameru, když jsou zde best practises web designu?

Jelikož spousta z nich byla již výzkumy oční kamerou vyvrácena. Například široce rozšířený předpoklad, že lidé vždy sledují obličeje, je mýtus. Zjistili jsme, že existuje vztah mezi obličeji a pozorností návštěvníků, ale domněnka, že lidé se na ně vždy podívají, jednoduše není pravda. Další domněnkou je, že si lidé myslí, když něco zvětší, tak to vynikne. Viděli jsme stránky s obrovskými texty, které byly relevantní pro uživatele, avšak které zcela ignorovali. Další domněnkou je následovat F nebo E vzor při psaní textu, jakožto hlavní směr čtení textu. Z našich studií je vidět, že je absolutně přirozené pro textový obsah, který není v F nebo E rozložení, aby byl zaregistrován uživateli, pokud je v něm použit nějaký prvek poutavosti, například vysoce kontrastní oproti okolí.

Jaké jsou výhody teplotních map z oční kamery?

Hlavní výhodou je přesnost, když uvidíte, které prvky uživatelé sledují. Tím lépe pochopíte jak zlepšit špatné nebo rušící oblasti designu. Uvidíte nejen na co se podívali, ale také jak dlouho to sledovali, což je jednoduše znázorněno barevnými odstíny teplotní mapy. Teplotní mapy vytvořené na základě kliků na danou oblast vám nepoví nic o interakci zákazníka předtím, než poprvé klikl. Teplotní mapy reálné sledovanosti vám poskytnou komplexní porozumění, jak jednotlivé prvky na stránce fungují či nefungují v souladu s ostatními prvky.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Potvrdit