Eye tracker Tobiipro komerční i akademický výzkum

Nejmodernější oční kamery od světového lídra ve výrobě eye trackerů, společnosti Tobii, nabízí vysokou přesnost naměřených dat bez nutnosti fixace hlavy s unikátní volností pohybu, která umožňuje přirozené chování účastníků experimentu. Tobii eye trackery jsou stejně efektivní se světlou i tmavou barvou očí, stejně tak jako v různých světelných podmínkách a díky svým malým rozměrům jsou nenápadné a jednoduše přenosné. 

Zajišťujeme konzultační servis, prodej i školení s HW a SW pro komerční i akademickou sféru. Pomáháme také akademickým výzkumníkům s výběrem nejvhodnějšího eye trackeru vzhledem k typu výzkumu.

UX a HCI - UXFocus
UX a HCI
Použitelnost webu, použitelnost mobilních aplikací, orientace v prostředí (např. na letišti), použitelnost počítačových her, jejich vývoj, design.
Marketing a chování zákazníků - UXFocus
Marketing a chování zákazníků
Účinnost reklamy (video, tisk a další média). Jakým informacím, tématům věnují zákazníci v médiích pozornost, jakým druhům médií. Jak se zákazníci orientují v prostoru, obchodu, čemu věnují pozornost, čeho si naopak nevšímají. Design obalu, viditelnost produktu.
Psychologie a neurověda - UXFocus
Psychologie a neurověda
Zrakové procesy, interakce mezi očními pohyby a výkonem, procesy rozhodování, pozornost, paměť, užívání jazyka, řešení problémů, zaměřování pozornosti při konkrétních činnostech, např. při řízení dopravních prostředků (i pomocí simulátorů). Rozdíly v zaměřování pozornosti, sledování sociálních podnětů, kognitivní procesy. Sociální interakce v mezilidských vztazích, mezi rodičem a dítětem, ve škole. Komparace výkonů zvířat a lidí, rozdíly ve vnímání obličejů, jak zvířata rozumějí sociálním informacím.
Vývojová psychologie - UXFocus
Vývojová psychologie
Vývoj dětí, vlastnosti sociální interakce, vývojové vady, autismus, diagnostika jednotlivých schopností, např. kognice, emoce, řeč.
Diagnostika nemocí - UXFocus
Diagnostika
Oční vady, autismus, schizofrenie, dyslexie, dyskalkulie, vývojové vady, sociální fóbie, Rettův syndrom, Tourettův syndrom a také jejich diagnostika, zároveň také validace a reliabilita již používaných metod.
Výkonnost člověka - UXFocus
Výkonnost člověka
Sledování senzomotorických procesů koordinace těla a oka, zlepšování výkonů, srovnávání začátečníků a zkušených sportovců, lékařů, mechaniků, stavitelů, řešení problémů, příčiny rozdílů ve výkonech, trénování a učení se, často se pro výzkum využívají simulátory, např. střelba, fotbal.
Vzdělávání - UXFocus
Vzdělávání
Čemu věnují žáci pozornost při výkladu, výukové materiály. Učení se jazykům, porozumění slovům, schopnosti číst, poruchy čtení, dyslexie, numerické schopnosti, dyskalkulie.

Jsme partner Tobii Pro, prodejce eye trackerů (očních kamer). S eye trackery a SW pro pokročilou analýzu dat máme dlouholeté zkušenosti na komerčních projektech, zároveň konzultujeme požadavky na různorodé výzkumné projekty. Můžeme vám pomoci i s vaším výzkumem.

Kontakt

Jaký je Váš výzkumný záměr a jaké stimuly chcete sledovat?

kontakt

Jungmannova 36/31, 110 00 Praha
Tel.: +420 607 936 974
K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Potvrdit